Historia

Hitlero-trockizm
Historia Publicystyka

Hitlero-trockizm

Komunistyczna Partia Francji, sama będąc częścią Ruchu Oporu (la Résistance), określała mianem „hitlero-trockistów” (hitléro-trotskistes) działaczy wywodzących się z nurtu trockistowskiego, którzy, aktywnie lub obiektywnie współpracując […]