Idea

Dżucze – filozofia zwycięstwa
Idea Inne

Dżucze – filozofia zwycięstwa

Od Redakcji: Na kanwie doniesień o śmierci przywódcy północnokoreańskiego państwa decydujemy się na zamieszczenie tłumaczenia tekstu pochodzącego ze strony publicystycznej amerykańskich narodowych rewolucjonistów, OpenRevolt.info. Niektórych […]

Idea

Wojciech Wasiutyński o "pipi-prawicy"

Od Redakcji: Chcielibyśmy przypomnieć Czytelnikom artykuł Wojciecha Wasiutyńskiego, zawierający spostrzegawczą charakterystykę zjawiska „pipi-prawicy”. W tekście pisanym u początków Republiki Okrągłego Stołu przedwojenny falangista trafnie zwrócił […]

Idea Publicystyka

Aleksander Dugin: Misja Juliusza Evoli

Od Redakcji: Tekst jest konspektem odczytu wygłoszonego przez prof. Aleksandra Dugina podczas moskiewskiej konferencji tradycjonalistycznej „Przeciwko ponowoczesnemu światu”, która odbyła się w dniach 15-16 października. […]