11.XI A.D. 2014, Kraków: Żądamy niepodległości! [PL/ENG/LT]

English version for our comrades overseas
Lietuvių kalba

11 listopada w Krakowie członkowie i sympatycy Organizacji Falanga oraz Redakcji Xportal.pl, przedstawiciele innych radykalnych organizacji politycznych (zarówno „prawicowych” jak i „lewicowych”) oraz osoby niezrzeszone, stawili się pod konsulatem USA na ul. Stolarskiej 9 w ramach wiecu „W Święto Niepodległości – żądamy niepodległości!„. Wśród licznych flag narodowych i organizacyjnych uwagę zwracały dwa duże banery ze stylizowanymi napisami „Stop NATO” oraz transparent z hasłem „Żadnych wojen za Izrael – opór trwa„, wokół którego zaprezentowano flagi podmiotów walczących o swą suwerenność, budzących nienawiść globalistów: Syrii, Hezbollahu i Wenezueli, oraz barwy używane przez noworosyjskich powstańców. Podczas otwarcia zgromadzenia blisko stu zebranym osobom przedstawiono jego główne założenie: nie walkę z nieistniejącym „faszyzmem” czy nieistniejącą „komuną”, ale wspólny, głośny i wyraźny sprzeciw wobec dominujących dziś: liberalizmu, kapitalizmu i jankeskiego imperializmu. W sytuacji, w jakiej znalazło się obecnie Państwo Polskie: ekonomicznej zależności i kolonizacji przez globalny kapitał, wyprzedaży majątku narodowego, kulturowej amerykanizacji oraz ewidentnej niesamodzielności politycznej, zamiast zadowalania się miękkim patriotyzmem głównego nurtu znów należy walczyć o odzyskanie niepodległości w każdym możliwym aspekcie.

10405442_1491206331153355_6339981172982366658_n
DSCF0338

Po krótkiej chwili od rozpoczęcia przemówień w rękach zebranych pojawiły się płonące pochodnie, a na bruk poleciały flagi Unii Europejskiej i NATO. Ulicą Stolarską raz po raz wstrząsały okrzyki: „Narodowa i społeczna rewolucja!„, „Bez NATO, bez wojen, jesteśmy za pokojem!„, „USA – imperium zła!„, „Polski przemysł w polskich rękach – praca w Polsce dla Polaków!„, „Ani Unia, ani NATO, Polska tylko dla Polaków„, „Żądamy, żądamy niepodległości!„. W kulminacyjnym momencie wiecu, gdy przypomniano zbrodnie liberalnego, neokolonialnego systemu wobec Narodu Polskiego – skutkujące bezprecedensowym w historii Polski czasu pokoju wyniszczeniem demograficznym oraz zagrożeniem podstaw tożsamości – flagi euroatlantyckich okupantów Polski zapłonęły żywym ogniem.


10302098_1491206347820020_4586372364352787615_n

Następnie zgromadzeni przeformowali się i przy okrzykach „Silne Państwo – wielka Ojczyzna!” ruszyli w dół ulicy Grodzkiej, na końcu której, pod Wawelem, miała miejsce skandaliczna impreza zorganizowana przez środowiska neokonserwatywne i pseudo-patriotyczne: odznaczenie redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”, Tomasza Sakiewicza, medalem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (sic!). Narodowi rewolucjoniści natychmiast rozpoczęli protest, swymi okrzykami skutecznie zagłuszając przemawiających członków sekty smoleńskiej. Skandowano między innymi: „Wołyń zawsze pamiętamy, banderowcom żyć nie damy!„, „Stepan Bandera, pachołek Hitlera!„, „Raz mieczem, raz młotem w NATO-wską hołotę!„, „Nie macie monopolu na patriotyzm!„, „Już dość partyjnych kłamstw!„, „Weźcie wreszcie przykład z Węgier!” czy „Myślcie po polsku, nie po jankesku!„. Odgrodzeni kordonem policjantów członkowie „partii amerykańskiej” zareagowali zgodnie ze swą pokrętną logiką, krzycząc ze sceny coś o „pachołkach Rosji” i „prowokacji zielonych ludzików”. Próbowali także przedstawiać swój partyjny zlot jako „patriotyczne święto”. Co bardziej krewcy wyznawcy polityki waszyngtońskiej próbowali przedostawać się przez kordon i podejmować dyskusję z narodowo-rewolucyjną młodzieżą. Wśród histerycznych pokrzykiwań z ich strony dało się słyszeć powtarzane „kogo wy popieracie?!”, na co natychmiast odpowiedziano gromkim „Assad – Chavez – Łukaszenka!” oraz „Bolesław Piasecki!„. Widząc nieprzewidziany i niekorzystny dla siebie rozwój sytuacji, organizatorzy pseudo-patriotycznej hucpy szybko wycofali się ze sceny, pozostawiając swoich osieroconych zwolenników, ponaglanych do rozejścia się okrzykami „Polska młodzież was rozliczy!” oraz „Polska to my, a nie Kaczor i jego psy!„.

Gdy ostatni zwolennicy atlantyzmu rozeszli się, narodowi rewolucjoniści zakończyli swe wystąpienie, po raz kolejny udowadniając, że radykalizm i skuteczność politycznej akcji wynika przede wszystkim z obranych celów i zdyscyplinowania aktywistów.

W imieniu Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym organizacjom i osobom oraz zachęcamy do dalszej współpracy!

DSCF0341
DSCF0343
DSCF0359

We demand independence!

On 11th November in Kraków members and supporters of Falanga and Xportal.pl, representatives of other radical political organizations (both “Right” and “Left-Wing” ) arrived at the American consulate on Stolarska street starting the manifestation “On Independence Day We Demand Independence!”. Among many national and organizational flags stood out banners with slogans “Stop NATO” and “No wars for Israel – resistance continues” surrounded by flags of movements and nations fighting for their independence and hated by globalists: Syria, Hezbollah, Venezuela and flags used by independence movement in Novorossia. Nearly one hundred participants heard the main idea of the demonstration: not a struggle against nonexistent “communism” or “fascism” but loud, clear and joint objection to problems of our times: liberalism, capitalism and American imperialism. Today, because of present situation of Polish state: economical dependency, colonization by foreign capital, selling out national assets, americanization of culture and lack of political sovereignty, we cannot be content with “soft” mainstream patriotism, but we need once again to fight for regaining independence in all possible aspects.

After the speeches were started, the participants lit torches and flags of NATO and European Union flew on the ground. The street echoed with shouts “National and social revolution”, “No NATO, no wars – we want peace”, USA – evil empire”, „Polish industry in Polish hands – Work in Poland for the Poles” “Neither EU, nor NATO – Poland only for the Poles”, “We demand independence”. After recalling the crimes of liberal, neocolonial system against Polish nation – now affected with demographical destruction and with foundations of it’s identity threatened, the flags of Euro-Atlantic oppressors of Poland were burned.

After a change of formation, the participants chanting “Strong state – great Fatherland!” went along the streets to the place where neoconservative pseudo-patriots were celebrating the fact that one of their leaders – journalist Tomasz Sakiewicz – has been given a medal by Ukrainian Security Service. The national revolutionaries immediately started their protest, effectively silencing the cultists of Smolensk plane crash. Slogans like “We remember Volhynia” “We’ll not let banderists live” “Stepan Bandera – Hitler’s puppet” “With hammer and sword strike the NATO scum” “You don’t have monopoly for patriotism”, “Think like Poles, not like Yankees”.

As expected the pro-American mob shouted something about “servants of Russia” and “provocations of Putin’s green men”. They also tried to present their political sabbath as a “patriotic celebration” and histerically asked the national revolutionaries “who do you support?!”. The simple answer came immediately: “Assad – Chavez- Lukashenko!” Seeing the surprising development, the pseudo-patriots swiftly left the stage, and their dumbfounded followers were urged to leave the streets with our shouts “Polish youth will judge you!” and “Poland is us, not Kaczynski and his dogs!”.

When the last supporters of atlantism dispersed, we have finished our manifestation once again proving, that radicalism and effective actions spring from setting proper goals and having well-disciplined activists.

On behalf of Falanga and Xportal.pl we want to thank all organizations and individuals who took part in our manifestation, and we encourage them to continue this cooperation.

10 komentarzy

 1. Falanga to Polska

 2. No i bardzo fajnie ! Rosnijcie w siłę!

 3. Pingback: Krokuvoje protestuota prieš JAV imperializmą, už Lenkijos nepriklausomybę | Nacionalistas

 4. moherowy beret

  Uważam,że jeżeli ktoś dostaje medal od Służb Bezpieczeństwa obcego państwa,to tą osobą powinna zainteresować się ABW.Czy GP oślepła czy straciła zdrowy rozsądek?Widzi piasek w oku przeciwnika,a nie widzi u siebie belki.

 5. SocialPatriot

  Świetna akcja 😀

 6. Socjal Patriota

  Ja proponuję „Neither EU, nor NATO – Poland only for the Poles” ;). PS Słowo Fatherland zawsze z dużej. Brawo za akcję i hasła. Falanga od początku kroczy drogą idei narodowo-rewolucyjnej, żadnego populizmu dla mas.

 7. Skandal! Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oficjalnie nagrodziła „Gazetę Polską”: http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz%2Fsluzba-bezpieczenstwa-ukrainy-oficjalnie-nagrodzila-gazete-polska# Redaktor Sakiewicz oficjalny agent USraela

 8. Brawo brawo i jeszcze raz brawo, znakomita akcja środowiska Falangi, jak zawsze zresztą, My nie mamy obchodzić święta NIEPODLEGŁOŚCI bo nasz kraj jest pod okupacją zachodnich koncernów i instytucji finansowych!!! Pan Sławomir Zakrzewski również świetne wystąpienie: http://youtu.be/PDy0_pTXRsI

Dodaj komentarz