Katalonia: Mieszkania dla ludzi, nie dla banków

Parlament Katalonii przyjął dekret, zgodnie z którym będzie możliwe wywłaszczanie pustych mieszkań przejętych przez banki. Rząd Katalonii będzie miał także pierwszeństwo przy zakupie mieszkań sprzedawanych przez banki po niskich cenach. Mieszkania takie będą później przeznaczane na cele społeczne.

Banki odbierają katalońskim rodzinom średnio 15 tysięcy mieszkań rocznie. Powodem jest zazwyczaj brak możliwości dalszego spłacania kredytu hipotecznego. Kolejnym ich krokiem jest sprzedaż odebranych mieszkań na aukcji lub doprowadzenie do przejęcie ich za symboliczną cenę przez fundusze inwestycyjne.

Dekret, który w przyszłym tygodniu wejdzie w życie, da pierwszeństwo w zakupie tanich mieszkań katalońskiemu rządowi. Uprawni on go także do wywłaszczania na okres 10 lat nieruchomości należących do banków. Ograniczenia będą dwa – wywłaszczać będzie można mieszania wymagające remontu i takie, które leżą na obszarach, gdzie najwięcej osób potrzebuje pomocy. Dekret będzie obowiązywał do 2021 roku.

(na podst. bankier.pl oprac. B.W.)

dom

Dodaj komentarz