Kuba: Zmarł Fidel Castro

25 listopada o godzinie 22:29 czasu miejscowego zmarł w Hawanie przywódca kubańskiej rewolucji Fidel Castro. Miał 90 lat.

Castro (ur. 1926) objął władzę na Kubie wskutek wojny domowej (1956-1959), zakończonej obaleniem dyktatury generała Fulgencia Batisty (1952-1959). Przywództwo sprawował jako premier (1959-1976) i przewodniczący Rady Państwa (1976-2008). Początkowo ideologiczna orientacja jego rządów była daleka od lansowanego przez Związek Sowiecki marksizmu-leninizmu, a nawiązywała głównie do tradycji rewolucyjnych latynoamerykańskich caudillos libertadores, co w bloku komunistycznym określano mianem „herezji kubańskiej” (1959-1967). Później Castro obrał kurs na ścisłą współpracę z Moskwą. Niewielka Kuba stała się państwem frontowym zimnej wojny, a kubańskie wojska czynnie wspierały antyzachodnie rządy, ugrupowania i ruchy zbrojne w licznych konfliktach na obszarze Afryki i Ameryki Łacińskiej. Kraj został też poddany skrajnej ideologizacji, m.in. w kubańskiej konstytucji z 1976 r. znalazł się zapis o obowiązkowym wychowaniu społeczeństwa w duchu „naukowej, materialistycznej koncepcji świata”, co było osobliwością nawet na tle państw bloku wschodniego. Po rozpadzie Związku Sowieckiego Castro częściowo zliberalizował kubański system polityczny; poprawie uległy też stosunki Hawany z Kościołem, co znalazło wyraz w pielgrzymkach papieży św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na Kubę. Benedykt XVI podczas swej wizyty wezwał USA do zdjęcia z Kuby embarga utrzymywanego przez amerykańskie władze od 1959 r.

„Mówi się o porażce socjalizmu, ale czy słyszeliście o sukcesie kapitalizmu w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej?” (1991)

„Niektórzy chcą nam wybaczyć. Niby co? Kuba nie potrzebuje ani Stanów Zjednoczonych, ani Unii Europejskiej.”

(Na podstawie wp.pl i innych źródeł opr. A.D.)

fidel

 

Dodaj komentarz