Ukraina: Żołnierze giną nie z ręki wroga

BBC Ukraina podała informacje o tegorocznych stratach ukraińskiej armii, przekazane przez jej dowództwo. W roku 2016 śmierć poniosło łącznie 467 ukraińskich żołnierzy. Z tej liczby w walkach zginęło ich 211. Pozostałych 256 żołnierzy ukraińska armia utraciła z przyczyn niebojowych. Powodami ich śmierci były: choroby, zatrucia (w tym alkoholem), wypadki (w tym drogowe), samobójstwa i zabójstwa umyślne.

(Na podstawie kresy.pl)

 ukraine_army_facepalm

Dodaj komentarz