Litwa: Wałęsa chorążym idei Międzymorza

9-10 marca w Kownie odbyło się drugie forum byłych prezydentów Polski, Ukrainy, Mołdawii i państw bałtyckich. Udział wzięli w nim również litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius oraz, jako „reprezentant Rosji”, Giennadij Burbulis, były wicepremier Rosji, który wraz z Borysem Jelcynem podpisał w 1991 r. umowę białowieską likwidującą Związek Sowiecki.

Jako rezultat forum ma zostać ogłoszone „oświadczenie kowieńskie”, które z Polski podpiszą Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Organizatorem forum było Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich z siedzibą w Kijowie. Kierująca nim Iryna Wereszczuk w rozmowie z korespondentem dziennika „Rzeczpospolita” powiedziała, że dalekosiężnym celem inicjatyw takich jak forum w Kownie jest utworzenie sojuszu państw Międzymorza „na zasadzie równości”.

Inicjatywa pozostanie jednak w stanie uśpienia (dosłownego), o czym najlepiej świadczy fakt, że Polskę na forum w Kownie „reprezentował” Lech Wałęsa, który do zgromadzonych mówił po raz tysięczny o „Solidarności” oraz jej wielkim znaczeniu dla świata i historii.

(Na podstawie rp.pl opracował A.D.)

Jeden komentarz

  1. Buahahaha ! 😉

Dodaj komentarz