Polska: „Organizacje pozarządowe” próbują rozszczelnić granicę wschodnią

Dziś rano na przejściu granicznym w Terespolu doszło do próby uniemożliwienia funkcjonariuszom Straży Granicznej wykonywania ich obowiązków służbowych i nielegalnego wpuszczenia do Polski 70-osobowej grupy tzw. „uchodźców” z Czeczenii. W próbie brały udział organizacje „prawoczłowiecze” skupione wokół Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz 14 zwerbowanych przez nią adwokatów z Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Poniżej pełna treść komunikatu, jaki ukazał się na stronie Straży Granicznej w związku z tą sprawą:

Dzisiaj w godzinach porannych, na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu, stawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych i adwokaci, jako pełnomocnicy cudzoziemców oczekujących na odprawę graniczną na kierunku wjazdowym do Polski. Cudzoziemcy, których chcieli reprezentować, zgłosili się do kontroli granicznej nie posiadając dokumentów zezwalających na wjazd i pobyt na terytorium RP.

Straż Graniczna podjęła wobec cudzoziemców działania związane z weryfikacją warunków wjazdu na terytorium RP, oparte na kontroli dokumentów podróży i indywidualnych rozmowach z każdą z tych osób. Takie postępowanie jest rutynowym działaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej, zmierzającym do prawidłowej identyfikacji celu wjazdu i pobytu cudzoziemców.

Pełnomocnicy cudzoziemców usiłowali wymóc na funkcjonariuszach Straży Granicznej wydanie zezwolenia cudzoziemcom na wjazd do Polski jeszcze przed podaniem przez samych cudzoziemców powodów i celu przyjazdu do naszego kraju w trakcie odprawy granicznej.

Pomimo napiętej atmosfery funkcjonariusze Straży Granicznej kontynuowali działania polegające na indywidualnych rozmowach z cudzoziemcami w celu ustalenia powodów ich wjazdu na terytorium RP. Większość z cudzoziemców deklarowała ekonomiczny charakter swojej podróży, część osób odmawiała podawania szczegółów, ograniczając się jedynie do stwierdzenia „adwokat”. W grupie cudzoziemców funkcjonariusze Straży Granicznej zidentyfikowali również osoby poszukujące ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

W związku z powyższym od cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium RP zostaną przyjęte stosowne wnioski, natomiast w pozostałych przypadkach cudzoziemcom zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Nie jest możliwe dopuszczenie osób postronnych, w tym pełnomocników, do czynności przeprowadzanych podczas odprawy granicznej osób przekraczających granicę państwową. Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP wydawana jest w trakcie odprawy granicznej osobie, która formalnie nie przekroczyła granicy państwowej RP.

Każda decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP jest niezwłocznie doręczana pełnomocnikowi cudzoziemca, który ma również możliwość zapoznania się z całością materiałów dotyczących sprawy cudzoziemca, którego reprezentuje.

Za: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4674,Komunikat-dotyczacy-sytuacji-na-przejsciu-granicznym-w-Terespolu.html

6 komentarzy

 1. Całe to czosnkowe towarzystwo szerzące obronę praw człowieka jest najzwyklejszym elementem wywrotowy we wszystkich państwach.

 2. Sława Słowian, Sława

  nie wiem po co mają oni broń , trzeba było wystrzelać tych nielegalnych jak i legalnych

 3. Bogusław Maśliński

  Czy to na pewno polskie organizacje czy pieski za Syjonistyczną kasę. Przepraszam te miłe pieski zmieniam nazwę na konfidenci obcych mocarstw.

 4. Moim zdaniem takie działania są nielegalne bo to rząd Polski decyduje o podejściu do nielegalnej imigracji. Helsińska Organizacja popierania aborcji powinna za te działania odpowiedzieć karnie. Narażają Polaków na działania bandytów.

 5. Tak sądzę

  I ci adwokaci z Warszawy tak chętnie „w te pędy” gnali do Terespola? Kto miał do czynienia z prawnikami łatwo się domyśli, że ktoś im musiał nieźle za tę wycieczkę zapłacić.

Dodaj komentarz