Prawica narodowa i prawicowy ruch ludowy w III RP [spotkanie w Krakowie]

Redakcja Xportal.pl

zaprasza na otwarte spotkanie dyskusyjne

Prawica narodowa i prawicowy ruch ludowy w III Rzeczypospolitej

*

Geneza polskiej (łże-)prawicy po 1989 r.

Mariaż z liberalizmem – błąd założycielski prawicy w Polsce?

Prawica narodowa i prawicowy ruch ludowy na scenie politycznej III Rzeczypospolitej – czy to jest możliwe?

*

Gościem spotkania będzie

Leszek Murzyn

przewodniczący Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego „Ojcowizna”

działacz Prawicy RP

poseł na Sejm IV i V kadencji z ramienia Ligi Polskich Rodzin

*

6 maja, godzina 17:30

centrum konferencyjne „Archeion”, Sala Parmenidesa

Kraków, ul. św. Filipa 23/4

Dodaj komentarz