Gdańsk: Patrioci uczcili pamięć x. prałata Henryka Jankowskiego

12 lipca 2017 r., w siódmą rocznicę śmierci legendarnego proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku, pod pomnikiem poświęconym temu wybitnemu działaczowi na rzecz Kościoła i Ojczyzny, zebrali się przedstawiciele lokalnych środowisk patriotycznych i narodowych, pragnących zadośćuczynić jego pamięci.

Warto wspomnieć tutaj także o niechlubnej roli pewnego byłego ministranta posługującego swego czasu przy ołtarzu razem z wielebnym monsignore, a który obecnie nieszczęśliwie piastuje najwyższy urząd gdańskiego samorządu i, w przeciwieństwie do działań na rzecz kultywowania dziedzictwa x. prałata, znajduje czas na otwieranie corocznych parad radykalnej, bezwstydnej i wołającej o pomstę do nieba sodomii.

Tzw. Budyń, bo o nim tu mowa, nie opamiętał się nawet po stosownie zwróconej mu uwadze przez jednego z naszych sympatyków przy okazji wspólnego uczestnictwa w uroczystej liturgii ormiańskiej, lecz na domiar złego, już na drugi dzień pogrążał się z tego powodu w skargach na antenie TOK FM.

Pytaniem otwartym pozostaje także sprawa, czy x. Jankowski nie mógłby o wiele dłużej cieszyć się życiem doczesnym, gdyby nie wyniszczające jego zdrowie procesy sądowe z prowadzącym przeciwko niemu haniebnej nagonce pisarzem i pupilkiem trójmiejskiej michnikowszczyzny Pawłem Huelle.


Dodaj komentarz