Polska: Sejm poparł projekt „Zatrzymaj Aborcję”

Sejm skierował do dalszego procedowania w komisjach projekt ustawy zaostrzającej przepisy antyaborcyjne autorstwa obywatelskiego komitetu „Zatrzymaj Aborcję”. W pierwszym czytaniu natomiast odrzucony został projekt zwolenników mordowania nienarodzonych dzieci występujących pod szumną nazwą „Ratujmy Kobiety”.

Za odrzuceniem proaborcyjnego projektu głosowało 202 posłów (w tym 166 posłów PiS), przeciw było 194 (w tym aż w tym aż 58 posłów PiS, m.in. Jarosław Kaczyński, Krystyna Pawłowicz i Mariusz Błaszczak), wstrzymało się z kolei siedmiu (w tym dwóch posłów PiS).

Za odrzuceniem projektu „Zatrzymaj Aborcję” głosowało 134 posłów (żaden z PiS), 277 było przeciw (w tym 231 posłów PiS), siedmiu wstrzymało się od głosu (w tym jeden z PiS). Pięciu posłów PiS nie głosowało.

Liderka zwolenników mordowania nienarodzonych dzieci Barbara Nowacka ubolewała nad niewielką liczbą uczestników debaty. Innym parlamentarzystom przedstawiła wątpliwej wiarygodności „dane” mówiące m.in. o tym, że pełną ochronę życia poczętego popiera jedynie 8% Polaków, natomiast jeszcze szersze prawo do zabijania dzieci około 40%. Zaatakowała również prorodzinny model edukacji oraz klauzulę sumienia. Posłom głosującym przeciwko zabijaniu dzieci zarzucała, że postępują pod dyktando duchowieństwa, o którym wypowiadała się z nieskrywaną pogardą, typową dla liberalno-lewackiego środowiska.

Autorzy projektu „Zatrzymaj Aborcję” proponują wykreślenie z obowiązującej ustawy przesłanki zezwalającej na legalne przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Według obowiązujących przepisów aborcji można dokonać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

(na podstawie pch24.pl oraz rp.pl opracował Tomasz Szymkowiak)


Dodaj komentarz