FLUX: Masowe gromadzenie danych jako globalistyczna strategia stworzenia Sztucznej Inteligencji

Masowe gromadzenie danych stanowi obecnie jeden z głównych problemów społeczeństw, państw oraz narodów. Gromadzenie to jest organizowane na poziomie globalnym w sposób masowy i systematyczny przez tych, którzy sprawują w swoich rękach kontrolę nad globalnym systemem ekonomicznym, a jego celem jest wsparcie w realizacji i implementacji programów sztucznej inteligencji. Kierowanie tego typu projektami sztucznej inteligencji powierzane jest często osobom autystycznym z zaburzeniem typu Aspergera. Już sam fakt  koordynowania od strony technicznej projektów sztucznej inteligencji przez tego typu osobowości świadczy o tym, że programy te nie posiadają neutralnego charakteru. Oznacza to bowiem, że celem wdrażania omawianych rozwiązań nie jest ich zorientowanie na współpracę,  lecz na atomizację relacji międzyludzkich. Ukierunkowane jest to de facto na pozbawienie ludzkości umiejętności współpracy. Maksyma „dziel i rządź” została w tym przypadku doprowadzona do perfekcji.

Fakty

Jeśli skorzystamy z możliwości przyjrzenia się ogromowi skali poboru danych zobaczymy, że proces ten ma miejsce na wielu poziomach:

  • normatywne instrumenty międzynarodowe OECD (np. wymiana automatyczna informacji podatkowych) oraz źródła Światowej Organizacji Handlu, które to oferują wielostronne rozwiązania prawne ukierunkowane na masowy pobór i przekaz danych;
  • liczne narzędzia stosowane przez organy Unii Europejskiej (np. przykład: baza danych bankowych, gromadząca dane przesyłane przez przedsiębiorstwa prywatne).

Dane są gromadzone również poprzez mniej lub bardziej formalne umowy dwustronne, zawierane na przykład przez służby wywiadowcze niektórych państw, ale też w  sposób bezpośredni poprzez firmy globalne koncerny za pomocą tzw. „sieci społecznościowych” (przykładem tu jest Facebook, który  zbiera i wykorzystuje dużą liczbę danych osobistych z całego świata, które to między innymi są wykorzystywane w celach politycznych oraz do kontroli opinii publicznej).

Bezpośredni pobór danych prowadzony jest również przez banki oraz inne organizmy finansowe, a przez organizacje naukowe. Zaliczyć można tutaj również stowarzyszenia i fundacje: na przykład  fundację Sorosa Open Society. Zauważmy, że struktura gromadzenia danych, podobno w szczytnych celach, przez Fundację Sorosa przebiega według tego samego modelu jak w przypadku takich organizacji jak  WTO.

Właśnie w omawianym kontekście masowego gromadzenia danych –  podczas gdy rosyjskie służby wywiadowcze nie mogą wykazać wystarczającej staranności w gromadzeniu i przekazie danych   – opracowywany jest  obecnie projekt ustawy, który daje rosyjskim bankom pełną swobodę w zakresie poboru indywidualnych danych swoich użytkowników. Inicjatywa ta, niestety nie napotkała żadnego poważnego oporu ze strony deputowanych Dumy, jest jednak  przykładem strategii  globalistów wobec państwa, którego dusza, choć czasami słaba w obliczu wewnętrznych sporów, zawsze opierała się każdej próbie pochodzącego z zewnątrz zniewolenia.

Paralela geopolityczna pomiędzy Francją a Rosją

Po bohaterskim francuskim oporze gospodarczym i politycznym w okresie, gdy Francją kierował generał De Gaulle,  ta sama Francja była od początku lat 70. ubiegłego wieku obiektem metodycznego przejmowania kontroli nad politykami co miało na celu definitywne stłumienie jej siły ekonomicznej. Globalistom udało się dziś wyrugować z Francji  niezależną od nich scenę gospodarczą i polityczną. W ten cel zainwestowano dużo środków finansowych i nigdy nie cofnięto się przed jego realizacją.

Podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj w Rosji, z tą różnicą, że opór stawiany przez Rosję nie ma charakteru  oporu stricte ekonomicznego wymierzonego w wolę bankierów, ale jest oporem duszy, słowiańskiej duszy, która historycznie niosła sobą przykład ludzi stojących za swoimi patriotycznymi elitami. Globaliści atakują zatem najbardziej niebezpieczny punkt: chcą utorować sobie dostęp  do „rosyjskiej duszy”. W tym celu, badają to, co  genetycznie może usprawiedliwić tak gwałtowne pragnienie oporu.

Obchodzą także przeszkody rządowe w masowym przekazywaniu indywidualnych danych poprzez wprowadzenie prawa, które pozwoli prywatnym bankom na zbieranie pożądanych danych.

Masowe gromadzenie danych, strategia dla programów sztucznej inteligencji

Rezultatem opisanych powyżej masowych i globalnych poborów danych ma jeden cel: zasilenie  danymi  projektów sztucznej inteligencji, które są w rękach największego kapitału na tej planecie.

Oficjalne intencje  masowego poboru danych należy rozpatrywać analizując to kto stoi za finansowaniem programów sztucznej inteligencji.  W gruncie rzeczy sztuczna inteligencja jest jedynie narzędziem; narzędzie można umieścić w dobrych rękach, które  sprzyjają ludzkiej wolności i służbie ludziom, lub w rękach ludzi żądnych władzy, które myślą tylko o hegemonicznej dominacji.

W momencie gdy projekty sztucznej inteligencji są w skoncentrowany sposób kontrolowane przez globalny kapitał, a ich rozwój  technologiczny powierzany jest często osobowościom autystycznym, czy naprawdę możemy uznać, że programy te są rozwijane w dobrze rozumianym interesie gatunku ludzkiego?

Państwa nie mogą popełniać błędów,  gdyż jest to wojna prowadzona na śmierć, przez tych, którzy kontrolują globalną potęgę gospodarczą i chcą narzucić światowy rząd – słynny „nowy porządek światowy”, z którego profit będzie należał wyłącznie do nich.

Wola hegemonii  oraz planowane unicestwienie państw i narodów

Sztuczna inteligencja w  rękach globalistów jest narzędziem, podobnie jak dematerializacja pieniądza, które ma  zapewnić definitywny brak możliwości podjęcia jakiegokolwiek przeciwdziałania tymże siłom. Spektakularne amerykańskie filmy, takie jak „Terminator „, „Elysium” czy „Island”, wyraźnie pokazują  sposób w jaki globaliści planują zarządzać ludzkością: przy użyciu globalnej, uniwersalnej dyktatury, w której ogromna większość ludzi będzie stanowiła przedmiot w ręku niewielkiej klasy rządzącej. Rezultat programów sztucznej inteligencji zostanie oddany do dyspozycji wszechpotężnych sił globalnych, w celu zniewolenia  pozostałej  reszty gatunku ludzkiego.

Drobni współpracownicy systemu, którzy uważają się za zwycięzców swojego prywatnego faustowskiego paktu z wielkim kapitałem winni mieć się na baczności: z czasem oni również staną się zbędni i wobec nich również zostanie skierowane uderzenie dominującej hegemonii. W związku z tym każdy powinien dokładnie przemyśleć stronę , po której będzie się znajdować   w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

FLUX

Tłumaczenie z j. francuskiego dla Xportal.pl: Arkadiusz Bogulicz

Źródło: http://flux.md/stiri/collecte-massive-de-donnees-une-strategie-des-globalistes-pour-alimenter-les-programmes-dintelligence-artificielle

5 komentarzy

  1. Sztuczna inteligencja bo coraz mniej tej prawdziwej! Przy tzw postępie orwellowski „1984”to dobroduszny Big Braciszek. Banki i operatorzy płatności i telekom. wiedzą o was wszystko. Zarobki, wydatki,przemieszczanie się itp, itd.Czym nieszczęśni różnicie się od skazanego na ograniczenie wolności nosiciela opaski?!Sami się w te kajdany pchacie.Pozbądźcie się jeszcze gotówki to zobaczycie kto rządzi światem, a chce waszym życiem! Zanik indywidualizmu i powrót do post zwierzęcych zachowań stadnych! Do kontroli stada jednako beczących baranów wystarczy baca i kilku juhasów z psami!Smutne to, jak ludzkość trwoni i zapomina swój dorobek!

  2. Czas gra na naszą korzyść , z każdą spaloną baryłką taniej ropy , każdą toną węgla łatwego w wydobyciu . Starczy wytrzymać aż nie będą mieli siły narzucić swoich chorych majaków . Ich plany i tak się sypią , koniec historii i nwo miały być już koszmarem spełnionym . Ale Chiny się postawiły , nie dlatego że są lepsi ale nie zegną znowu karku przed koszerną bandą . Znowu mamy świat dwubiegunowy . I o to chodzi , spalą tanie kopaliny i przegrają wszyscy globaliści bo światowego zamordyzmu nie będzie już czym wprowadzić

Dodaj komentarz