Europa: Sytuacja młodych coraz gorsza

Jak stwierdza raport Caritas Europe pt. „Ubóstwo i wykluczenie wśród młodych ludzi”, europejska młodzież coraz bardziej zmaga się z problemami w usamodzielnieniu się i osiągnięciu godnego życia. Ponadto wedle badań obecne pokolenie młodzieży jest pierwszym po drugiej wojnie światowej, które znajduje się w gorszej sytuacji od poprzedniego. Patologie rynku pracy sprawiają, że młodzi mają dziś o wiele słabsze perspektywy, niż ich rodzice. Jak można przeczytać w raporcie: „Ostatnia dekada była szczególnie trudna dla młodych ludzi w Europie. W raporcie zostaje podkreślone, że po raz pierwszy od dekad młodsze pokolenia mają często mniejsze możliwości i znajdują się w gorszej sytuacji, niż ich rodzice, jako że coraz trudniej o pracę, wynagrodzenia są niższe, a warunki zatrudnienia coraz gorsze. Ponadto ubodzy i wykluczeni młodzi ludzie napotykają też trudności w dostępie do podstawowych praw, jak zabezpieczenie społeczne, zatrudnienie, mieszkanie i edukacja”.

Zaobserwowano też pojawienie się nowej grupy społecznej – tzw. SINK – Single Income, No Kids (ang.), co oznacza, że jest coraz więcej bezdzietnych par zarabiających tyle, ile powinien wynosić dochód jednej osoby. W wielu krajach, niezależnie czy tzw. „starej” czy „nowej” Europy, wkraczający w dorosłość młodzi ludzie zmagają się z brakiem stałego zatrudnienia i sztucznie wywindowanymi cenami mieszkań. Autorzy raportu komentują ten stan w następujący sposób: „W opinii Caritas Europa, obecna sytuacja jest aktem międzypokoleniowej niesprawiedliwości. Wydaje się, że społeczeństwa europejskie porzuciły swoje zaangażowanie na rzecz spójności społecznej i lekceważą młodych ludzi„.

Raport Caritas Europa stwierdza również, że bezrobocie wśród młodych Europejczyków jest rekordowo wysokie. Trudność w zdobyciu stałego dochodu sprawia, że uniezależnienie się od rodziców następuje w większości krajów Europy coraz później, co tylko pogłębia problemy społeczne i frustrację młodzieży pozbawionej możliwości usamodzielnienia się, gdyż np. wynajem lub zakup mieszkania bez pomocy rodziny jest prawie niemożliwy. Autorzy dokumentu alarmują też, że przez brak stałego zatrudnienia i wysokie ceny mieszkań rośnie zjawisko bezdomności wśród młodych, których rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania.

Położenie europejskiej młodzieży uosabia sytuacja młodego mieszkańca Portugalii: „Mam 25 lat i od 10 lat pracuję w niepewnych warunkach. Rozpoczynałem pracę z intencją pomocy mojej matce i możliwości kontynuowania studiów na uniwersytecie. Obecnie mam umowę zatrudnienia podpisaną z gminą, jednak to prawie to samo, co gdybym był bezrobotny. Zarabiam 419 EUR, mam na koncie ukończone trzy lata studiów, dziesiątki szkoleń, roczną emigrację poza granice kraju i 10 lat zmagań„.

(na podst. ekai.pl oprac. M.G.)

Komentarz Redakcji: Kapitaliści i wyzyskujący przedsiębiorcy mają na to zazwyczaj standardową odpowiedź – młodzież jest leniwa i nie chce się jej ciężko pracować  i podobne temu komunały. Takie zarzuty i sposób myślenia, z jakiego wynikają, są nie tylko upokarzające, ale też bardzo szkodliwe, gdyż zrzucają odpowiedzialność z wyzyskiwaczy i czynników systemowych na pojedyncze osoby, dla których przeskoczenie warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich się znalazły, jest po prostu niemożliwe z uwagi na to, że gra jest ustawiona przeciwko nim. Ponadto towarzyszy temu propagowane przez rozmaitych „poważnych biznesmenów” i „coachów” myślenie, że sukces zawodowy zależy wyłącznie od indywidualnej osoby, wykluczając przy tym wpływ otoczenia i systemu społeczno-gospodarczego, co sprawia, że ci, którym się nie powiodło, są traktowani jako moralnie gorsi, co wpędza ich w jeszcze większą frustrację oraz pogłębia wykluczenie i towarzyszące mu poczucie beznadziejności.

2 komentarze

  1. Świetny komentarz, szukałem czegoś o przyczynach biedy lub dlaczego kapitalizm nie rozwiązuje problemu biedy, na przykładzie USA w szczególności gdzie wg raporu ONZ za 2016 jest 40mln ubogich i 10mln praktycznie bezdomnych http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1106538,ubostwo-w-ameryce.html.

  2. kRZYSZTOF kOSZLAGA

    KOMENTARZ REDAKCJI JEST DOSKONAŁY. TAKIE SĄ FAKTY.

Dodaj komentarz