Węgry: Ukraina to państwo upadłe i zagrożenie dla sąsiadów

Zaprzysiężony niedawno rząd Viktora Orbána oficjalnie zainicjował rewizję stosunków Ukrainy z NATO w sferze politycznej i wojskowej. Podczas inauguracyjnego posiedzenia węgierskiego rządu 18 maja przyjęto dwa dokumenty – jeden z nich dotyczył podziału kompetencji między ministerstwami, drugi zaś odnosił się do polityki Budapesztu wobec Ukrainy.

Przyjęty przez rząd Orbána dokument nosi nazwę „Memorandum: Inicjatywa stworzenia nowej polityki NATO wobec Ukrainy”, został on zaadresowany do sekretarza generalnego NATO oraz do rządów państw członkowskich Sojuszu.

Według węgierskiego rządu reformowanie Ukrainy zakończyło się fiaskiem, w związku z czym warunki współpracy z Kijowem powinny zostać poddane rewizji. „Mimo bezprecedensowej pomocy finansowej […] rząd Ukrainy nie wykazuje ani politycznej woli, ani możliwości realizacji gruntownego programu reform” – można przeczytać w dokumencie. „Aby zapewnić stabilność w regionie na wschodniej granicy Sojuszu, NATO powinno adaptować swoją politykę odnośnie do Ukrainy na nowych zasadach” – twierdzi węgierski rząd.

„Państwo, które jest już tak kruche, staje się coraz bardziej podatne na wpływy z zewnątrz, jak i wpływy wewnętrzne. Doszło do tego, że Ukraina staje się wyzwaniem w dziedzinie bezpieczeństwa dla swoich sąsiadów, nie wyłączając Węgier” – głosi dokument.

„Ukraińskie państwo osłabło na tyle, że obecnie nie jest w stanie wykonywać swoich podstawowych zobowiązań, w tym zapewnić rządów prawa oraz efektywnie działać w sferze ekonomicznej, socjalnej i politycznej” – czytamy w dalszej części memorandum węgierskiego rządu. Ponadto, Budapeszt wskazuje na brak reform w dziedzinie decentralizacji, systemu wyborczego oraz utrzymujący się wciąż wysoki poziom korupcji.

(na podst. pravda.com.ua, zakarpattya.net.ua oprac. M.S.)

Dodaj komentarz