Rosja/Czeczenia: Zwalczać korupcję wszelkimi dostępnymi środkami

Prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow w wywiadzie dla gazety „Izwiestia” wypowiedział się za zastosowaniem ostrych środków wobec osób oskarżonych o korupcję. Stwierdził, że jedynie pełna konfiskata majątku jest skutecznym środkiem w zwalczaniu tego zjawiska. Podał, że często urzędnicy średniego szczebla aresztowani za łapownictwo po procesie i odbyciu kary „odchodzą wolno i wracają do bycia bogatymi ludźmi”. Jak dodaje: „Z tego powodu używamy innej strategii: kiedy widzimy, że ktoś dopuścił się przestępstwa, zabieramy tej osobie pieniądze i korzystamy z nich, by zbudować jakiś obiekt społeczny albo drogę albo po prostu by pomóc potrzebującym. Osobiście uważam, że jeśli ktoś kradnie to musimy mu wszystko skonfiskować”. Prezydent Republiki Czeczeńskiej dodał ponadto, że jeśli szef jakiejś instytucji ma wystarczającą wolę, to nikt z jego podwładnych nie będzie w stanie dopuszczać się korupcji.

Choć w Rosji od 2011 r. istnieje prawo umożliwiające odbierać część majątku skazanym za łapownictwo, to jest ono nieefektywne i takie środki rzadko są stosowane. W 2016 r. Rosyjska Partia Komunistyczna zaproponowała wprowadzenie ostrzejszego i bardziej efektywnego ustawodawstwa zakładającego konfiskatę majątku nie tylko w przypadku udowodnienia korupcji, ale też rozniecania nienawiści, podżegania do masowego buntu i handlu narkotykami. Jednak propozycja ta została odrzucona z uwagi na międzynarodowe umowy zawarte przez Rosję.

(na podst. Russia Today oprac. M.G.)

3 komentarze

  1. Mokry Mis Koala

    Ramzan Kadyrow nie jest „prezydentem” ale „przywódcą” („Главa”) Czeczenii.

  2. Dobrze wiemy z zachodniej europy że „rozniecanie nienawisci” znaczy cokolwiek czego nie życzy sobie władza.

  3. Co do konfiskaty całego majątku handlarzom narkotyków pełna zgoda. Co do konfiskaty za „nienawiść” i „podżeganie do buntu” jestem całkowicie przeciwny bo takim sposobem uderzy się najmocniej w nacjonalistów w oparciu o gumowe paragrafy „mowy nienawiści”, „zagrożenia bezpieczeństwa i ładu publicznego” i w ostateczności zamknięto by usta wszystkim nacjonalistom, zniszczono by ich ruch i byłby to krok do przywrócenia sowieckiej rzeczywistości i stosowania orwellowskich praktyk. Ale co można się spodziewać po komunistach?

Dodaj komentarz