Bliski Wschód: Bagdad potępia żydowski apartheid w Palestynie

Ministerstwo spraw zagranicznych Republiki Iraku ostro skrytykowało nowe prawo państwa położonego w Palestynie – „ustawę o państwie narodowym” uchwaloną w związku z 70-leciem powstania tworu syjonistycznego – za „umacnianie rasizmu i podkopywanie jakiejkolwiek nadziei pozostałej dla procesu pokojowego i sprawy palestyńskiej”. Ministerstwo dodaje, że „nie uznaje tworu syjonistycznego, ani nielegalnego Knessetu, z którego wyłonił się ten akt prawny”. Dodano, że ustawa narusza wszelkie konwencje międzynarodowe o działalności osadniczej. Przyjęta w lipcu ustawa przyznająca „prawo do samostanowienia” na terenie Palestyny wyłącznie „narodowi żydowskiemu” ma charaktery konstytucyjny – jest jednym z aktów prawnych składających się na ustawę zasadniczą tworu syjonistycznego, nieposiadającego konstytucji w postaci pojedynczego aktu prawnego – dlatego trudno będzie ją zmienić w przyszłości. Ustawa wcześnie była krytykowana również przez Komisję Europejską, Autonomię Palestyńską, a nawet przez diaspore żydowską. Wzbudziła również gwałtowny sprzeciw posłów arabskich do Knessetu, którzy podarli ją w akcie protestu.

„Znajomy znak”

Jeden komentarz

  1. Informacyjnie dobry artykuł, tylko ten sowiecki plakat… „Znajomy Znak”? Przecież Ahnenerbe współpracowało z lokalną ludnością arabską w czasie poszukiwania tabliczek sumeryjskich i manuskryptów templariuszy, szanowało prawo do tożsamości (w odróżnieniu od „białych nacjonalistów” i „antyrasistów”), III Rzesza walczyła również o Wolną Palestynę, Adolf Hitler był orędownikiem poprawy relacji Europy i Nordyckiej Tradycji ze światem Islamu, integracji Zachodniego i Wschodniego Okultyzmu, stworzył muzułmańskie Dywizje SS i Legion Arabski (gdzie walczyli również Afrykanie), a Arabowie i inne Ludy Orientu (podobnie jak Świata Germańskiego i Indiańskiego) uważały go za Wyzwoliciela.
    Po IIWŚ wielu weteranów SS, Sanacji i Organizacji Vril współpracowało z arabskimi narodowymi socjalistami, a podczas każdej Rewolucji w Palestynie przeciw syjonistom pojawiały się flagi IIIRzeszy i obrazy Adolfa Hitlera. Sowieci celowo prowadzili, niestety bardzo skuteczną, politykę dezinformacyjną, by przedstawić narodowych socjalistów jako organizacje finansowane przez bankierów i sojuszników syjonizmu i amerykańskiego imperializmu. Palestyna jednak pamięta. „Potęga kłamstwa nie może zwyciężyć Prawdy”.
    No, ale bym zapomniał o credo Forum Młodzieży Prawicowej; „Wyspa Światła pośród Nieprzeniknionych Mroków. Wolność Wypowiedzi”.

Dodaj komentarz