Bliski Wschód: Bagdad potępia żydowski apartheid w Palestynie

Ministerstwo spraw zagranicznych Republiki Iraku ostro skrytykowało nowe prawo państwa położonego w Palestynie – „ustawę o państwie narodowym” uchwaloną w związku z 70-leciem powstania tworu syjonistycznego – za „umacnianie rasizmu i podkopywanie jakiejkolwiek nadziei pozostałej dla procesu pokojowego i sprawy palestyńskiej”. Ministerstwo dodaje, że „nie uznaje tworu syjonistycznego, ani nielegalnego Knessetu, z którego wyłonił się ten akt prawny”. Dodano, że ustawa narusza wszelkie konwencje międzynarodowe o działalności osadniczej. Przyjęta w lipcu ustawa przyznająca „prawo do samostanowienia” na terenie Palestyny wyłącznie „narodowi żydowskiemu” ma charaktery konstytucyjny – jest jednym z aktów prawnych składających się na ustawę zasadniczą tworu syjonistycznego, nieposiadającego konstytucji w postaci pojedynczego aktu prawnego – dlatego trudno będzie ją zmienić w przyszłości. Ustawa wcześnie była krytykowana również przez Komisję Europejską, Autonomię Palestyńską, a nawet przez diaspore żydowską. Wzbudziła również gwałtowny sprzeciw posłów arabskich do Knessetu, którzy podarli ją w akcie protestu.

„Znajomy znak”

Dodaj komentarz