„Czwarta Teoria Polityczna” A. Dugina już w sprzedaży!

Mamy zaszczyt przekazać w Państwa ręce pierwszą wydaną po polsku książkę Aleksandra Dugina. „Czwarta Teoria Polityczna” stanowi klucz do zrozumienia myśli politycznej rosyjskiego filozofa i geopolityka, idei inspirującej setki środowisk antyliberalnych i tożsamościowych na całym świecie. Wydawnictwo ReVolta wzbogaciło książkę o wywiady przeprowadzone z prof. Duginem na łamach Xportal.pl dotyczące spraw Polski oraz jej otoczenia geopolitycznego, a także ideowe i doktrynalne teksty Bartosza Bekiera oraz Ronalda Laseckiego, będące polskim manifestem rewolucji antyliberalnej.

Poniżej prezentujemy spis treści, zdjęcia książki oraz wstęp od wydawcy. Książkę można zakupić na: wydawnictwo-revolta.pl

 

Wstęp od wydawcy

 

Wielkie idee zawsze wymagały wielkich ludzi, którzy poprzez wielkie poświęcenie musieli walczyć o wcielenie ich w życie. Obserwując kondycję Zachodu oraz orbitujących wokół niego zwesternizowanych społeczeństw można niekiedy odnieść wrażenie, że żyjemy w epoce postheroicznej, a w starciu z dominującym globalizmem i jego liberalną aksjologią – parafrazując Jana Mosdorfa – nawet fanatycy nie są już w stanie osiągać rzeczy wielkich. Metafizyczna i materialna śmierć niemalże wszystkich odcieni faszyzmu i komunizmu spowodowała, że hegemonia zwycięskiego liberalizmu zakończyła pewną erę, wprowadzając ludzkość w Ponowoczesność. Ostatnim bastionem, który wydaje się powstrzymywać projekt globalistów przed jego ostatecznym zrealizowaniem, czyli stworzeniem globalnego, zatomizowanego społeczeństwa składającego się z wykorzenionych jednostek, jest tożsamość: narodowa, etniczna, religijna i kulturowa. Jak ją ocalić?

W „Czwartej Teorii Politycznej” („4TP”) jednej z odpowiedzi udziela prof. Aleksandr Dugin – wybitny rosyjski filozof, geopolityk i politolog, którego pierwszą przetłumaczoną na język polski książkę mamy zaszczyt przekazać w Państwa ręce. Jak stwierdza sam Autor, tytułowy projekt metapolityczny jest propozycją otwartą, zaproszeniem do wspólnej pracy intelektualnej nad powołaniem tożsamościowej odpowiedzi mogącej przełamać (post)ideowy i geopolityczny unilateralizm współczesnego świata, do czego także Państwa zachęcamy. To również nasza walka!

W Polsce zaproszenie to zostało przyjęte przez środowisko skonsolidowane wokół Organizacji Falanga i dziennika Xportal.pl, czyli grupę, która pozostaje ideowo odległa wobec koncepcji eurazjanizmu i narodowego bolszewizmu, a więc dziedzictwa poprzedzającego powstanie „4TP”, jednakże w dużej mierze podziela opis rzeczywistości w niej zawarty, a także podpisuje się pod propozycją „wywrócenia” unilateralistycznego porządku światowego i zastąpienia go układem policentrycznym – czyli takim, w którym również nasza Ojczyzna i nasz region staną się podmiotem, a nie przedmiotem polityki jakiegokolwiek hegemonicznego mocarstwa. Polskie, narodowo-solidarne i tożsamościowe spojrzenie na problematykę poruszoną w „4TP” odnajdziecie Państwo w załączonych do działu „Dodatki” tekstach. Znajdują się tam również dwa wywiady z Aleksandrem Duginem opublikowane na Xportal.pl, które odnoszą się bezpośrednio do spraw polskich i środkowoeuropejskich.

Mamy nadzieję, że przetłumaczona na język polski „Czwarta Teoria Polityczna” stanie się przyczynkiem do głębszego i pełniejszego poznania współczesnej rosyjskiej myśli politycznej, w tym przede wszystkim oryginalnych koncepcji Aleksandra Dugina, które z uwagi na zapadnięcie nowej Żelaznej Kurtyny częściej pojawiają się w Polsce pod postacią propagandowego straszaka, rzadziej zaś przenikają do nas w swojej rzeczywistej formie, czyli propozycji zapobieżenia „końcowi historii”.

Jutro należy do nas albo nie będzie go wcale.

Bartosz Bekier

 

 

Aleksandr Dugin: Czwarta Teoria Polityczna

Dodaj komentarz