„Czwarta Teoria Polityczna” A. Dugina już w sprzedaży!

Mamy zaszczyt przekazać w Państwa ręce pierwszą wydaną po polsku książkę Aleksandra Dugina. „Czwarta Teoria Polityczna” stanowi klucz do zrozumienia myśli politycznej rosyjskiego filozofa i geopolityka, idei inspirującej setki środowisk antyliberalnych i tożsamościowych na całym świecie. Wydawnictwo ReVolta wzbogaciło książkę o wywiady przeprowadzone z prof. Duginem na łamach Xportal.pl dotyczące spraw Polski oraz jej otoczenia geopolitycznego, a także ideowe i doktrynalne teksty Bartosza Bekiera oraz Ronalda Laseckiego, będące polskim manifestem rewolucji antyliberalnej.

Poniżej prezentujemy spis treści, zdjęcia książki oraz wstęp od wydawcy. Książkę można zakupić na: wydawnictwo-revolta.pl

 

Wstęp od wydawcy

 

Wielkie idee zawsze wymagały wielkich ludzi, którzy poprzez wielkie poświęcenie musieli walczyć o wcielenie ich w życie. Obserwując kondycję Zachodu oraz orbitujących wokół niego zwesternizowanych społeczeństw można niekiedy odnieść wrażenie, że żyjemy w epoce postheroicznej, a w starciu z dominującym globalizmem i jego liberalną aksjologią – parafrazując Jana Mosdorfa – nawet fanatycy nie są już w stanie osiągać rzeczy wielkich. Metafizyczna i materialna śmierć niemalże wszystkich odcieni faszyzmu i komunizmu spowodowała, że hegemonia zwycięskiego liberalizmu zakończyła pewną erę, wprowadzając ludzkość w Ponowoczesność. Ostatnim bastionem, który wydaje się powstrzymywać projekt globalistów przed jego ostatecznym zrealizowaniem, czyli stworzeniem globalnego, zatomizowanego społeczeństwa składającego się z wykorzenionych jednostek, jest tożsamość: narodowa, etniczna, religijna i kulturowa. Jak ją ocalić?

W „Czwartej Teorii Politycznej” („4TP”) jednej z odpowiedzi udziela prof. Aleksandr Dugin – wybitny rosyjski filozof, geopolityk i politolog, którego pierwszą przetłumaczoną na język polski książkę mamy zaszczyt przekazać w Państwa ręce. Jak stwierdza sam Autor, tytułowy projekt metapolityczny jest propozycją otwartą, zaproszeniem do wspólnej pracy intelektualnej nad powołaniem tożsamościowej odpowiedzi mogącej przełamać (post)ideowy i geopolityczny unilateralizm współczesnego świata, do czego także Państwa zachęcamy. To również nasza walka!

W Polsce zaproszenie to zostało przyjęte przez środowisko skonsolidowane wokół Organizacji Falanga i dziennika Xportal.pl, czyli grupę, która pozostaje ideowo odległa wobec koncepcji eurazjanizmu i narodowego bolszewizmu, a więc dziedzictwa poprzedzającego powstanie „4TP”, jednakże w dużej mierze podziela opis rzeczywistości w niej zawarty, a także podpisuje się pod propozycją „wywrócenia” unilateralistycznego porządku światowego i zastąpienia go układem policentrycznym – czyli takim, w którym również nasza Ojczyzna i nasz region staną się podmiotem, a nie przedmiotem polityki jakiegokolwiek hegemonicznego mocarstwa. Polskie, narodowo-solidarne i tożsamościowe spojrzenie na problematykę poruszoną w „4TP” odnajdziecie Państwo w załączonych do działu „Dodatki” tekstach. Znajdują się tam również dwa wywiady z Aleksandrem Duginem opublikowane na Xportal.pl, które odnoszą się bezpośrednio do spraw polskich i środkowoeuropejskich.

Mamy nadzieję, że przetłumaczona na język polski „Czwarta Teoria Polityczna” stanie się przyczynkiem do głębszego i pełniejszego poznania współczesnej rosyjskiej myśli politycznej, w tym przede wszystkim oryginalnych koncepcji Aleksandra Dugina, które z uwagi na zapadnięcie nowej Żelaznej Kurtyny częściej pojawiają się w Polsce pod postacią propagandowego straszaka, rzadziej zaś przenikają do nas w swojej rzeczywistej formie, czyli propozycji zapobieżenia „końcowi historii”.

Jutro należy do nas albo nie będzie go wcale.

Bartosz Bekier

 

 

Aleksandr Dugin: Czwarta Teoria Polityczna

2 komentarze

  1. Mi akurat bardzo nie leży stanowisko prof. Dugina w sprawie „mistyki krwi” i rasy. Z jego zapisów wynika, że wyklucza on więzy krwi, jak element spajający dany etnos. Niezwykle dziwne, lewicowo-liberalne stanowisko jak na człowieka, który przecież stanowczo sprzeciwia się liberalizmowi w jego całokształcie. No ale, z drugiej strony, jak sam orzekł, Czwarta Teoria Polityczna jest otwarta, a co za tym idzie, wcale nie musi między nią a kwestią rasy stać żelazna kurtyna. Drugą drażniącą sprawą jest zbyt ulgowe podejście autora do całokształtu komunizmu pod względem historycznym (z ideologicznego punktu widzenia można delikatnie przymknąć oko). Pomimo tych ideologicznych niedociągnięć, książka jest niezwykle interesująca i wnosi dużo świeżego powietrza w rejony polityki oraz zmusza do głębokich refleksji. Pani Aleksandrze Radlak należy się co najmniej Virtuti Militari za eleganckie przetłumaczenie.
    PS. Swoją drogą, niecierpliwie czekam na wydanie przez ReVoltę prac Juliusa Evoli i Alaina De Benoist 🙂

  2. Oberschlesier

    „Ostatnim bastionem, który wydaje się powstrzymywać projekt globalistów przed jego ostatecznym zrealizowaniem, czyli stworzeniem globalnego, zatomizowanego społeczeństwa składającego się z wykorzenionych jednostek, jest tożsamość: narodowa, etniczna, religijna i kulturowa.”
    Ja bym jeszcze dorzucił tożsamość rasową (tak wiem, że to zakazane).

Dodaj komentarz