Polska: Polityk PiS poparł zbrojne zajęcie Kijowa

Prominentny polityk PiS-u Ryszard Czarnecki poparł zbrojne zajęcie Kijowa. Czarnecki wyraził aprobatę dla króla Bolesława Chrobrego, który 1000 lat temu zdobył miasto.

Dziś mija równo 1000 lat (!) od dnia ,gdy polski władca (i późniejszy krol) Boleslaw Chrobry zdobył Kijow… I komu to przeszkadzało?” – napisał 14 sierpnia na Twitterze Ryszard Czarnecki, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Jednocześnie Czarnecki podważył rzekomą ciągłość prawno-historyczną Rusi Kijowskiej ze współczesną Ukrainą. Gdy w trakcie dyskusji pod postem Czarneckiego polityka zapytano o reakcję Ukraińców, ten odpowiedział, że wówczas, gdy król Polski Bolesław Chrobry zdobywał miasto, nie istniała państwowość ukraińska:

Hmm, a od kiedy istnieje Ukraina, nieuku???” – odpowiedział polityk PiS jednemu z internautów, który oburzał się w imieniu Ukraińców.

W istocie państwo Ukraina powstało dopiero w roku 1918. Pierwszym ukraińskim państwem w historii była Ukraińska Socjalistyczna Republika Rad, proklamowana przez ukraińskich bolszewików. Zarówno pierwszy szef Komunistycznej Partii Ukrainy (bolszewików) – Jurij Piatakow, jak i drugi, którym była Sierafina Hopner, wywodzą się z terenów uznawanych przez współczesną ukraińską historiografię za „etnicznie ukraińskie”, tak jak rządzący później całym Związkiem Radzieckim Leonid Breżniew. Zadeklarowanym Ukraińcem był też Nikita Chruszczow, zwolennik przyłączenia do Ukrainy Zamościa i Przemyśla.

Z kolei historyczna Ruś Kijowska została podbita w trakcie najazdu mongolskiego, następnie zajęta przez Wielkich Książąt Litewskich, a następnie w wyniku decyzji miejscowych bojarów rusko-litewskich przyłączona do Korony Królestwa Polskiego, dzięki czemu Kijów był polskim miastem aż do zajęcia go przez Rosję.

Współczesna historiografia ukraińska i wielu ukraińskich polityków, w tym szef tamtejszej dyplomacji, uznaje w związku z powyższym, iż Polska przez kilkaset lat „okupowała Ukrainę”.

Warto zaznaczyć, że Czarnecki wyraził także nadzieję, iż „Kijów jest i będzie stolicą Ukrainy”.

(na podstawie: Twitter.com)

Dodaj komentarz