Québec: zakaz symboli religijnych

Prowincjonalny rząd Quebecu przyjął ustawę o zakazie noszenia symboli religijnych przez pracowników sektora publicznego w czasie spełniania przez nich funkcji zawodowych. Zakaz obejmie m.in. nauczycieli, sędziów, urzędników, policjantów i lekarzy. Przedmiotowo dotyczył będzie m.in. muzułmańskich chust, sikhijskich turbanów, chrześcijańskich krzyży i żydowskich jarmułek.

Ustawę przygotowała sprawująca władzę w prowincji konserwatywna i narodowa partia Coalition Avenir Québec (CAQ) premiera prowincji Françoisa Legaulta. Partia stoi na gruncie idei świeckiej tożsamości Québecu i od swego powstania w 2011 r. postulowała zakaz symboli religijnych w sektorze publicznym. CAQ powołuje się tu na przykład Francji, która w 2004 r. zakazała noszenia symboli religijnych w szkołach.

Partia domaga się również zmniejszenia imigracji i bardziej efektywnej integracji przyjmowanych imigrantów na gruncie kultury francuskojęzycznej. CAQ zajmuje stanowisko federalistyczne, prezentując się w Zgromadzeniu Narodowym Québecu (Assemblée nationale du Québec) jako alternatywa dla również federalistycznej Liberalnej Partii Québecu (Parti libéral du Québec, PLQ), dla niepodległościowej Partii Québeckiej (Parti Québécois, PQ), oraz dla socjalistycznego Solidarnego Québecu (Québec solidaire, QS).

Interesujące, że przyjęcie ustawy o zakazie symboli religijnych i chęć ograniczenia imigracji z Azji skonfliktowała premiera Québecu F. Legaulta z liberalnym premierem Kanady Justinem Trudeau, opowiadającym się po stronie polityki multikulturalizmu, otwartych granic i prawa do swobodnej ekspresji przekonań. Władze federalne powołują się na Kanadyjską Kartę Praw i Swobód z 1982 r., podczas gdy „caqiści”chcą „utwierdzenia świeckości w sposób gwarantujący równowagę pomiędzy zbiorowymi prawami narodu Québecu oraz prawami i wolnościami człowieka”.

Krytyka ustawy nadeszła też ze strony żydowskiej organizacji B’nai Brith, feministycznej Federacji Kobiet Québecu, muzułmańskiej Rady Muzułmanów Kanadyjskich, a także związku zawodowego nauczycieli, który zapowiedział że nie będzie wdrażał nowych uregulowań. Zajęcia stanowiska odmówiła natomiast rzymskokatolicka archidiecezja Montréalu. Spodziewane są próby zaskarżenia nowej ustawy pod zarzutem łamania przez nią indywidualnych praw i swobód.

Poprzednie trzy próby wprowadzenia podobnych uregulowań zakończyły się niepowodzeniem. W 2017 r. prowincjonalne władze Québecu wprowadziły zakaz zakrywania twarzy w urzędach publicznych zarówno przez pracowników jak i petentów, w czerwcu 2018 r. zakaz został jednak podważony przez sąd i znajduje się obecnie w stanie zawieszenia, czekając na ostateczne rozstrzygnięcie o jego konstytucyjności.

(na podst. La Presse, Montreal Gazette opr. R.L.)

Komentarz Redakcji: Charakterystyczna jest transformacja tożsamości społeczeństw zachodnich, które jej elementem konstytutywnym uznają dziś świecki liberalizm. Takie stanowisko zajmuje nie tylko CAQ w Québecu, ale też choćby Partia Konserwatywna w UK, prawica holenderska, francuska etc. Proces ten szczególnie drastyczny wydaje się jednak w Québecu, uważanym jeszcze w połowie XX wieku za najbardziej katolicki kraj świata. Charakterystyczny jest również uwiąd katolicyzmu, w związku z czym stronami sporu o naturę państwa stali się zwolennicy liberalno-laickiej monoideowości z jednej strony (prawica), zaś zwolennicy multikulturalizmu (lewica, imigranci) z drugiej strony. (R.L.)

Dodaj komentarz