Polski Lwów!

Z „Dziesięciu haseł polskiego falangizmu” (http://xportal.pl/?p=28865):

„(…) Państwo Polskie powinno aktywnie chronić Polaków na Kresach Wschodnich, twardo występować w obronie ich praw, oraz nigdy nie wyrzekać się skradzionych nam ziem. Priorytetem dla Rzeczpospolitej powinno być ułożenie bliskich, dobrosąsiedzkich, a w miarę możliwości sojuszniczych i wspólnotowych relacji z państwami na Wschodzie, które choćby geograficznie są dziedzicami naszego wspólnego imperium. Ale nigdy za cenę bytu narodowego ludności polskiej!”

Dodaj komentarz