Białoruś: Kościuszko nie jest naszym bohaterem narodowym

Akademia Nauk Republiki Białorusi uważa, że nie ma podstaw, by uważać Tadeusza Kościuszkę za białoruskiego bohatera.

Jak podaje białoruski portal „Nasza Niwy”, wiosną około 100 osób zwróciło się do miejskiego komitetu wykonawczego miasta Mińska z prośbą, by nadać jednej z ulic stolicy imię Tadeusza Kościuszki. Po odmowie ze strony urzędników, którzy uzasadnili swoją decyzję, powołując się na opinię naukowców z Akademii Nauk, jeden z wnioskodawców zwrócił się do naukowców, prosząc o uzasadnienie wydanej przez nich opinii.

W piśmie, podpisanym przez wiceprzewodniczącego prezydium Narodowej Akademii Nauk Republiki Białorusi, przyznano, że z Tadeuszem Kościuszką są związane liczne wojny i konflikty zbrojne, w tym na terytorium Białorusi, lecz walczył on o „przywrócenie Rzeczypospolitej w granicach 1772 roku, którą uważał za państwo polskie”, bronił Konstytucji 3 maja, która znosiła podział na Koronę i Wielkie Księstwo i opowiadał się za polonizacją ludów Rzeczypospolitej, w tym Białorusinów.

Według naukowców białoruskich, twierdzenie, że Kościuszko walczył o interesy i niepodległość narodu białoruskiego nie jest zgodne z prawdą, ponieważ bronił on interesów Polski i USA. „Nazywanie go bohaterem Białorusi jest całkowicie błędne. Jest bohaterem Polski i USA” – napisano w odpowiedzi Akademii Nauk.

W liście wskazane też, że w powiecie iwacewickim działa muzeum Kościuszki i stoi tam jego pomnik, co uznano za wystarczające dla upamiętnienia tej postaci na terytorium Białorusi.

W narracji białoruskich nacjonalistów Kościuszko jest bohaterem narodowym Białorusi, który walczyło wolność tego kraju przeciwko Rosji.

(na podst. nn.by/opr. Eugeniusz Onufryjuk)

 

Dodaj komentarz