Eugeniusz Onufryjuk: Ansurallah. Zarys ideologii

Jest takie miejsce na świecie, które na dobrą sprawę jest białą plamą na mapie globu. Od 8 lat pogrążone w zamieszkach, od 5 lat niszczone przez wojnę domową, a od 4 lat – plądrowane przez agresorów, którzy są najbogatszymi państwami regionu. Tą białą plamą jest Jemen. Trwająca inwazja saudyjskiej koalicji doprowadziła do katastrofy humanitarnej, której ofiarą są zwykli mieszkańcy Jemenu. Osoba interesująca się tym, co się na świecie dzieje, może wspomnieć o szyickim ruchu Hutich, przeciwko któremu została zawiązana ta nieszczęsna koalicja. Huti są siłą, która dementuje aspiracje Królestwa Arabii Saudyjskiej do bycia mocarstwem regionalnym, a pośrednio rzuca wyzwanie globalnej hegemonii amerykańskiej.

Nie można mówić o ruchu Hutich, nie biorąc pod uwagę tego, że jest to ruch zajdytów. Zajdyci są szyitami, którzy w latach 30. VIII wieku poparli imamat Zajda ibn Alego ibn Husajna, brata imama Muhammada al Bakira, uznawanego za piątego imama przez resztę szyitów. Duchowni zajdyccy prawie ponad 1000 lat rządzili Jemenem Północnym, aż do rewolucji 1962 r. W trakcie i po jemeńskiej wojnie domowej z lat 1962-1970 do Jemenu zaczęli przenikać kaznodzieje z Arabii Saudyjskiej, propagując wśród ludności sunnickiej wahhabizm, co skutkowało konfliktami sunnicko-zajdyckimi. W latach 1990 powstał zajdycki ruch Wierzącej Młodzieży w prowincji Sada w północno-wschodnim Jemenie, skierowany początkowo przeciwko działalności wahhabickich szkół w szyickiej prowincji. Młodzież wyrosła, a więc zmieniła się też nazwa ruchu. Obecnie ten ruch znany jest jako ruch Hutich, od imienia osoby, która założyła podstawy teoretyczne. Tą osobą był Hussajn Badruddin al-Huti, zamordowany przez jemeńskich żołnierze w 2004 r, po tym jak wystąpił przeciwko rządowi w Sanie, piętnując jego uległość wobec Amerykanów. Studia w świętym mieście Kom, w trakcie których zdobył bliskie kontakty z najwyższym przywódcą Iranu Alim Chamaneim i generalnym sekretarzem Hezbollahu Hassanem Nasrallahem pozostawiły swój ślad w ideologii jemeńskich szyitów. W tym tekście jest przedstawiony dopiero zarys ideologii ruchu Hutich i jego zbrojnego skrzydła Ansurallah (ar. poplecznicy Boga).

W ideologii ruchu Hutich centralne miejsce zajmuje koncepcja „narodu wybranego”, składającego się z arabów/szyitów/zajdytów. Budowana jest hierarchia wybraństwa, podstawą której są Arabowie, szczytem zaś Zajdyci. Według Husejna Al-Hutiego, Arabowie zostali wybrani przez Boga, by nieść światu światło islamu. Najwyższym zaś dowodem na umiłowanie Arabów przez Allaha jest to, że właśnie w ich języku został objawiony Koran. Jednocześnie stosunek do sunnitów, którzy stanowią większość ummy jest jednoznacznie negatywny. Według Al-Hutiego, przywódcy sunniccy nie zrobili nic, by w efektywny sposób walczyć z Ameryką i tworem syjonistycznym, a nawet pomagają tym państwom zwalczać muzułmanów (jak Arabia Saudyjska).

Koncepcja wybraństwa bożego rodzi antagonizm. Wrogiem (ar. a’ada) dla wybranych przez Boga są żydzi i chrześcijanie (jednocześni chrześcijanie są uważane za takie samy ofiary żydowskich spisków). Taki dobór wrogów powoduje, że na płaszczyźnie politycznej głównymi wrogami dla Hutich są „Izrael” i Stany Zjednoczone (hasła Śmierć Ameryce|Śmierć Izraelowi|Przekleństwo na Żydów znajdują się na fladze Ansurllahu). Według Hutich, Żydzi są główną siłą zakulisową współczesnego świata, która odpowiada za całe zło, które spotyka muzułmanów. USA natomiast, przez swoje esencjalne związki z żydostwem i tworem syjonistycznym jest niczym więcej, jak narzędziem do osiągnięcia żydowskich planów.

Obecna jest też wrogość do Zachodu, bo zdaniem Hutich, mieszkańcy Zachodu korzystają z dobrodziejstw zarezerwowanych dla Arabów z racji ich wybraństwa. Ansar Allah uważa, że widzialnym znakiem takiego wybraństwa jest globalna hegemonia.

Huti przyznają, że aktualny stan społeczeństw arabskich jest daleki od boskiego planu wobec Arabów. Przyczyną aktualnego stanu rzeczy jest upadek religijności wśród władców arabskich. W tym kontekście widzimy tradycjonalistyczną wizję historii jako inwolucji od momentu szczytowego obecności sacrum w życiu społeczeństw (według ideologii Ansurallahu były to czasy proroka Muhammada i pierwszego imama Aliego ibn Abu Taliba) do czasów współczesnych, które cechują się zanikiem religijności zarówno wśród rządzących, jak i wśród społeczeństw, które nie wywierają na swoich władcach presji i nie rozpatrują człowieka z religijnego punktu widzenia.

Z tego wynika typowy dla islamu pogląd o jedności religii i polityki. Według Hutich, główny atak wrogów skierowany jest na religię, która jest spoiwem cywilizacji arabskiej. Można przez to wnioskować, że skoro islam jest atakowany, to skuteczna odpowiedź na te ataki może być zrodzona tylko w islamie. Osobista pobożność jest warunkiem kształtowania dobrych poglądów politycznych. Człowiek, który nie rozumie związku między religią a polityką, nie rozumie Koranu.

Z tej perspektywy polityka jest integralną częścią islamu, natomiast apolityczność na dobrą sprawę równa się apostazji. Po połączeniu tych wszystkich elementów wychodzi nam logiczny związek: człowiek zwracając się ku Bogu i Koranowi lepiej rozumie otaczający go świat, jest w stanie wytłumaczyć zachodzące w świecie procesy i dostaje jasny drogowskaz, w jaki sposób należy zmieniać siebie i otaczającą rzeczywistość.

Ruch Hutich cechuje negatywny stosunek do aktualnych ustrojów państw arabskich. Poza krytyką bezbożnictwa władców, Huti uważają, że zarówno demokracja, jak i monarchia dziedziczna nie pasują do społeczeństw arabskich. Według jemeńskich zajdytów, przewodnią rolę w państwie mają pełnić teologowie, w czym można dostrzec wpływy irańskiej doktryny rewolucji islamskiej. W istocie, to przekonanie o wiodącej roli teologów zbliża Hutich do doktryny państwa Platona. Teologowie mają poprowadzić muzułmanów na walkę z Zachodem i Izraelem.

Ansurallah formowania własnego dyskursu, który jest nazywany arabskim słowem sarcha, czyli krzyk (taką samą nazwę nosi hasło ruchu Hutich). Huti uważają, iż umma przez stulecia była zmuszana do milczenia, a więc nastąpił czas, by nazwać wroga po imieniu. Ten akt ma stanowić pierwszy krok w walce. Ansurallah koncentruje się też na aktywizacji ideologicznej i militarnej młodzieży, organizując dla dzieci obozy szkoleniowe, w których uczą się one walczyć i poznają ideologię jemeńskich zajdytów.

W kwestii obecnej polityki międzynarodowej, Huti uważają, że można mówić o narodzeniu nowej fali imperializmu i drugiej kolonizacji świata arabskiego. USA, propagując pojęcie terroryzmu, otrzymało narzędzie, którym jest w stanie napiętnować każdy ruch oporu, co pozwala Amerykanom utrwalić swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Walka z terroryzmem jest tylko przykrywką, prawdziwym celem USA jest dalsze niszczenie arabskiej jedności i skłócanie muzułmanów. Źródłem takiej wrogości przeciwko islamowi jest zagrożenie, które islam stanowi dla upadłej cywilizacji zachodniej. Huti powtarzają tezę ajatollaha Chomejniego o tym, że głównym celem Żydów i Amerykanów jest przejęcie kontroli nad miejscami hadżu, czyli Mekką i Medyną, świętymi miastami islamu. Sprzeciw wobec zachodniego neoimperializmu zakłada spektrum działań od bojkotu zachodnich towarów przez całą ummę do walki zbrojnej (według Ansurallahu wzorem czynnego oporu przeciwko Żydom i Amerykanom jest Iran, Hezbollah oraz jemeńscy bojownicy, walczący przeciwko saudyjskiej agresji).

Ciekawa jest wizja końca wojny z Saudami według Hutich. Według niej, Arabia Saudyjska nie ma żadnej innej opcji w Jemenie, jak tylko uznać własną klęskę i opuścić Jemen. W przeciwnym wypadku, bombardowania będą coraz częstsze i coraz dotkliwsze dla infrastruktury KAS. Zważając na to, że w przygranicznej saudyjskiej prowincji Nadżran mieszka pokaźna mniejszość zajdycka, można przypuszczać, że dojdzie do postulatów przyłączenia tej prowincji do Jemenu. Sama interwencja KAS i sojuszników jest realizacją interesów USA i Żydów na Bliskim Wschodzie, a więc walcząc z koalicją Jemeńczycy prowadzą walkę z Wielkim i Małym Szatanem (określenia zaczerpnięte z ideologii irańskiej rewolucji islamskiej).

Z jednej strony ideologia Hutich zawiera elementy charakterystyczne dla wszystkich nurtów politycznego islamu: wrogość wobec Zachodu i tworu syjonistycznego, łączenie religii i polityki oraz kult męczeństwa. Z drugiej zaś, są wątki unikatowe tylko dla Ansurallahu, na przykład koncepcji narodu wybranego, którym są Arabowie i prawie zupełny brak wątków panislamskich.

Eugeniusz Onufryjuk

Dodaj komentarz