Ukraina: Archiprezbiter skazany na trzy lata

Nie cichną spory wokół skazania przez ukraiński sąd archiprezbitera Dymitra Sidora – długoletniego przywódcy zakarpackich Rusinów. Ojciec Sidor oskarżony został o separatyzm i zamach na terytorialną integralność Ukrainy. Proces wszczęty został jeszcze przez administrację prezydenta Juszczenki, oskarżenie podtrzymała zaś administracja prezydenta Janukowycza. Sam ojciec Sidor oskarżenie komentował następująco: „Bez względu na prowokacje sądów i SBU, które dorabiają nam gęby separatystów, zawsze mówiliśmy kijowianom: Nie wierzcie im! Jeśli wmawiają nam, że na Zakarpaciu jest separatyzm, bijcie po łbie!”.

Rusini zakarpaccy są ludem wschodniosłowiańskim – jedynym zamieszkałym na południe od Karpat. Ich kraj wchodził dawniej w skład monarchii węgierskiej, następnie zaś republiki czechosłowackiej. Po 1945 roku włączony został do Ukrainy. Ruch narodowy Rusinów postuluje prawne uznanie narodowości i języka rusińskiego przez władze Ukrainy, występuje w obronie tożsamości etnicznej tego ludu.

(na podst. peoples-rights.info opr. R.L.)

Dodaj komentarz