Łotwa: Powiększenie armii

Liderzy największych łotewskich partii zdecydowali, że poprą inicjatywę ministerstwa obrony, mającą na celu zwiększenie liczebności armii tego kraju. Obecnie łotewskie siły zbrojne liczą 5 tysięcy żołnierzy, a dodatkowo nad bezpieczeństwem kraju czuwa 8 tysięcy funkcjonariuszy oddziałów ochotniczych, podporządkowanych resortowi obrony. Ministerstwo obrony, którym kieruje Rajmonds Vejonis, chce do 2018 roku zwiększyć liczbę żołnierzy o 2 tysiące, zaś liczbę ochotników do 13 tysięcy w roku 2020. Dodatkowo Łotwa chce także zwiększyć poziom finansowania armii z budżetu państwa – do wysokości 2 procent PKB już teraz, nie zaś w 2020 roku jak było to wcześniej zapowiadane. Plany związane ze zwiększaniem zdolności obronnych kraju uzasadniane są poczuciem zagrożenia ze strony Rosji. Łotwa przyznaje jednak, że za główny element swojego poczucia bezpieczeństwa uważa członkostwo w NATO.

(na podst. IAR, oprac. B.W.)

łot

3 komentarze

  1. lewakpatriota

    czym większa armia łotewska tym więcej w niej Rosjan 😀

  2. Może i na piąty czołg starczy 😉

  3. Jakub Fedyna

    Dokupią czwarty czołg?

Dodaj komentarz