Węgry: Jobbik przeciwko UPA

Przytaczamy pełen tekst uchwały, jaką zarząd Ruchu na rzecz lepszych Węgier – Jobbik przyjął w związku z ustanowieniem oficjalnego kultu UPA na Ukrainie.

Jobbik przeciwko odrodzeniu ludobójczych tradycji na Ukrainie

9 kwietna ukraiński parlament przyjął ustawę, która nadała Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) status formacji walczącej o niepodległość kraju. Jednocześnie podważanie celowości działań UPA będzie od tej pory sprzeczne z prawem i może być karane.

W latach 1943-47 UPA dokonała ludobójstwa na ponad 100 tysiącach bezbronnych polskich cywilów na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej. Głównym celem Ukraińskiej Powstańczej Armii było państwo pozbawione ludności nie-ukraińskiej, zbudowane na terenach, gdzie żyło wiele innych narodów: Węgrzy, Polacy, Rusini, Rosjanie, Rumuni. Kwestia mniejszości narodowych miała być rozwiązana w formie czystek etnicznych.

Jobbik podkreśla stanowczo, że budowa tożsamości narodowej na tego typu tradycjach jest niebezpieczna dla państw sąsiednich oraz dla wszystkich mniejszości narodowych żyjących w państwie ukraińskim. Jeśli władze Ukrainy akceptują metody UPA, to wówczas możliwe jest powtórzenie się podobnej tragedii w przyszłości.

Apelujemy do rządów krajów sąsiadujących z Ukrainą, szczególnie do rządu węgierskiego, o adekwatną reakcję na aprobowany na poziomie państwowym szowinizm ukraiński. Wzywamy, by podjęły one działania zmierzające do ochrony mniejszości narodowych i by domagały się autonomii politycznej, kulturalnej oraz w zakresie szkolnictwa. Jest to niezbędne w przypadku, gdy ukraiński rząd oraz parlament oddają honory i aprobują tradycje oraz osoby, które mają na rękach krew niewinnej ludności.

Wzywamy również ukraiński rząd i władzę ustawodawczą do rozważenia konsekwencji swoich decyzji. Jobbik zadaje także publicznie pytanie, jak rząd w Kijowie zamierza zapewnić respektowanie praw tysięcy Węgrów, Polaków, Rusinów, Rosjan, Rumunów i innych wspólnot narodowych oraz w jaki sposób członkowie tych społeczności mają być równoprawnymi obywatelami Ukrainy, jeśli władze państwa honorują odpowiedzialnych za ludobójstwo szowinistów.

Ruch na rzecz Lepszych Węgier zamierza obserwować każdy kolejny ruch związany z wprowadzaniem wspomnianej ustawy – bez względu na to, której mniejszości narodowej będzie on dotyczył. Będziemy także zwracać uwagę na kolejne działania reżimu w Kijowie oraz będziemy informować węgierską i międzynarodową opinię publiczną o każdej niedogodności dla mniejszości narodowych na Ukrainie.

Márton Gyöngyösi

Za: jobbik.com

Gyöngyösi

 

3 komentarze

  1. antykomuch

    Jak cia osadziła nam pomiotów rezunów u władzy to co się dziwicie. Byłem anty komunistom ale teraz dzwonią mi słowa w uszach jednego radzieckiego oficera opuszczającego Polskę z łzami w oczach “zamieniacie jarzmo drewniane na jarzmo żelazne”

  2. “Ruchy ‘nie’naszych oficjeli”? “sława. Ukrainie,sława herojam”.Dajmy im wilczy bilet póki pora.

  3. Wstyd, że interesu Polski muszą bronić inne państwa, takie jak Węgry i Czechy, podczas gdy nasze władze dają się opluwać banderowcom z Kijowa. Najlepszy przykład to przyjęcie ustawy gloryfikującej UPA w dniu wizyty prezydenta Komorowskiego w Kijowie.

Dodaj komentarz