Polska: Projekt ustawy o zakazie finansowania NGO z zagranicy

Poseł Ruchu Narodowego Robert Winnicki ogłosił dziś powstanie projektu ustawy zakazującej finansowania organizacji pozarządowych z zagranicy.

Projekt składa się z 5 artykułów i jest odpowiedzią na nawoływanie liberalnej opozycji do siłowej zmiany władzy w Polsce “ulicą i zagranicą”.

Zaproponowana ustawa ma na celu wyeliminowanie luki prawnej, polegającej na braku uregulowania kwestii zagranicznego wpływu na polskie życie społeczne i polityczne poprzez finansowanie organizacji pozarządowych.

Granica pomiędzy życiem politycznym i społecznym jest obecnie płynna, dlatego nie zabezpieczając od zewnętrznych wpływów życia społecznego, otwieramy na nie zarazem życie polityczne. Obecne w polskim prawie zakazy zagranicznego finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych, czy też obecne w debacie rozwiązania planowane dla repolonizacji mediów i ochrony narodowej autonomii polskiej debaty publicznej, nie będą w stanie spełnić swojej funkcji jeśli nie będą szły w parze z zakazem niekontrolowanego zagranicznego finansowania organizacji obywatelskich i twardą ochroną narodowej autonomii całości polskiego życia zbiorowego – czytamy we fragmencie uzasadnienia do projektu ustawy.

(Na podst. MediaNarodowe.com)

 

Jeden komentarz

  1. Kamil Kaczmarczyk

    Gorące brawa!

Dodaj komentarz