Bartosz Bekier: Prawica powinna zjednoczyć się przed wyborami

Jeden komentarz

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    OBRONIĆ POLSKOŚĆ to znaczy obronić wartości CYWILIZ ŁACIŃSKIEJ, której kulturowe korzenie sięgają ANTYCZNEJ GRECJI, a ta kultura była rozprowadzana za sprawą PRAWA RZYMSKIEGO.
    W kolejnej UTOII to jest z wiarą w WOLNY RYNEK, liberalizm eksportuje WOJNY SPRAIWEDLIWE dla obrony DEMOKRACJI.
    Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak znaleźć warunki we wrocławskich warunkach za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.W tej sprawie biskup pomocniczy w Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu ksiądz Andrzej profesor Siemieniewski ponad PRAWO KANONICZNE postał PRAWO KOBIET. Kto administratorowi katolickiego, katedralnego cmentarza księdzu Pawłowi, kanonikowi honorowemu, Cembrowiczowi nadał prawo do wydania dyspozycji na usunięcie z płyty grobu moich rodziców tabliczki z napisem: „Janusz zmarł tragicznie o modlitwę prosi brat Mieczysław.” ANTYPOLONIZM na katolickim katedralnym cmentarzu moich moich rodzin Rodziców nie mogłem zamieścić informacji, że to WOŁYNIACY ?!
    Kto jest odpowiedzialny za PROGRAM i ZAKRES prac wykonywanych przy sekcji zwłok?! Zafałszowany wynik badania alkoholu ?!

Dodaj komentarz