Polska: Antypaństwowa postawa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

We wtorek na stronie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie ukazało się oświadczenie, popierające antyspołeczne protesty zwolenników dzieciobójstwa i usprawiedliwiające ich zachowania, mi. brutalne ataki na kościoły katolickie w całym kraju. 

„Rozumiemy rozgoryczenie kobiet w Polsce, wśród których są członkinie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, związane z pozbawieniem ich możliwości decydowania o swoim życiu i zdrowiu, a także życiu ich rodzin” – napisano w oświadczeniu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 

„To przykre i bolesne, że dzisiaj kobiety i wspierający je mężczyźni zmuszeni są bronić swoich praw na ulicach Warszawy i całej Polski w niebezpiecznym dla ich zdrowia i życia czasie pandemii koronawirusa. Zgadzamy się z protestującymi, że kobiety mają prawo decydować o sobie i godnie żyć” – czytamy. To reakcja na protesty związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dzieciobójstwa. 

Pod oświadczeniem GWŻ podpisał się cały zarząd owego związku wyznaniowego. 

(na podst. tvp.info/opr. Bronisław Marcinowski) 

2 komentarze

 1. M.S.Kazimierzak

  ANTYPOLONIZM na katolickim, katedralnym cmentarzu we Wrocławiu.
  Przy gwałtownych śmierciach, kto odpowiada za PROGRAM i ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ przy sekcjach zwłok?!
  W kolejnej UTOPII, to jest z wiarą w WOLNY RYNEK, liberalizm eksportuje WOJNY SPRAWIEDLIWE dla obrony DEMOKRACJI”. Bóg MAMONA patronuje CYWILIZACYJNEJ MIESZANCE pod znaczącym wpływem wartości CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.
  Biskup pomocniczy w Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu ksiądz Andrzej profesor Siemieniewski, w tej sprawie ponad PRAWO KANONICZNE postawił PRAWO KOBIET.Z tej tezy wynika, że KOBIETA ma PRAWO do:
  1.Śmiertelnego podżegania?!
  2.Organizowania pochówku w zakłamaniu o rodzaju poniesionej śmierci, jaka zatem jakość modlitwy?!
  3.Pozbawienia mnie prawa do dysponowania grobem, oraz dewastacji nagrobka, który wybudowałem dla moich Rodziców?!
  Na skargę nie zareagował Metropolita Wrocławski ksiądz Józef arcybiskup Kupny,
  Kto administratorowi katedralnego cmentarza księdzu proboszczowi Pawłowi kanonikowi honorowemu Cembrowiczowi dał prawo do wydania dyspozycji o usunięciu napisu z płyty nagrobnej :”Janusz zmarł tragicznie o modlitwę prosi brat Mieczysław. Brat, bo zabrakło akceptacji, że „prosi Rodzina”.
  Nad tym nie tylko przeszły do porządku dziennego organa ścigania. ale została wydana zgoda na dokonanie pochówku. W manipulacyjny sposób uzasadniono dokonanie kremacji zwłok, co wpłynęło na ograniczenie możliwości wykonania dodatkowych badań związanych z sekcją zwłok. Znaczącą rolę miał odegrać tu Kierownik Zakładu Pogrzebowego Zbigniew Bałaga. Potwierdził to w tezie, że “…bardziej powinien się pan martwić o brata przed, a nie po śmierci,. “Rozumiem, że to w ramach poprawy jakości usług pogrzebowych?!
  Przy realizacji wniosku o wznowienie śledztwa ,podobnie jak przy postanowieniu o jego umorzeniu nie wykonano planu, programu prac dochodzeniowo-śledczych.
  Lektura :
  1.”suicydologia” – Brunon Hołyst
  2.IOTA UNUM-HISTORIA ZMIAN W KOŚCIELE KATOLICKIM – Romano Amario.
  3.Prawnokarna Problematyka Samobójstwa – Andrzej Wąsek.

Dodaj komentarz